Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã An Thượng - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giới thiệu tổng quan - Xã An Thượng

An Thượng là xã ngoại thành trung tâm thành phố, nằm ở phía bắc của thành phố Hải Dương, xã giáp sông Thái Bình, có đường dẫn Cầu Hàn và đường 390 đi qua huyện Nam Sách, thành phố Chí Linh và các tỉnh lân cận. Mặt bằng dân trí và đời sống nhân dân tương bằng phẳng đối đồng đều và ổn định.

1. Vị trí địa lý:
Xã An Thượng mới được sát nhập từ 2 xã An Châu và xã Thượng Đạt theo Nghị quyết 788 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 14. Quyết định số 601 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Thành uỷ Hải Dương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hải Dương. An Thượng là xã ngoại thành nằm ở phía bắc của thành phố Hải Dương, cách Trung tâm thành phố 7 km về phía Nam. Xã có đê giáp giáp sông Thái Bình, có đường dẫn Cầu Hàn và đường 390 chạy qua, là đầu mối giao thông, giao lưu với các phường, xã phòng bạn trong thành phố, tỉnh Hải Dương và tỉnh lân cận. Đường dẫn Cầu Hàn và đường 390 là huyết mạch giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đối với thành phố và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xã An Thượng nằm ở phía bắc thành phố Hải Dương, có vị trí địa lý:

*Phía đông giáp huyện Nam Sách và phường Nam Đồng

*Phía tây và phía bắc giáp huyện Nam Sách

*Phía nam giáp các phường Bình HànCẩm ThượngNhị ChâuViệt Hòa với ranh giới là sông Thái Bình.

Điểm cực

• Cực bắc nằm ở thôn Đồng;

• Cực tây nằm ở thôn Nam Thượng;

• Cực nam nằm ở thôn Trà Tân;

• Cực đông nằm ở thôn Trác Châu.

2. Điều kiện tự nhiên

Xã An Thượng có quy mô diện tích là 6,64 km²,.

Quy mô dân số toàn xã là 7.663 nhân khẩu ( năm 2020 ).

3. Hành chính lãnh thổ:

* Xã An Thượng hiện có 08 thôn khu dân cư gồm 07 thôn là Chùa Thượng, thôn Đồng, thôn Tiền, Trác Châu, Trà Tân, Đông Giàng, Nam Thượng và 01 khu dân cư là khu dân cư số 1.

Trên địa bàn xã có 09 di tích Đình, Chùa: Trong đó có 2 di tích được UBND tỉnh Hải Dương xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Đó là di tích Đền, Chùa Ba xã và di tích lăng mộ Trần Xuân Yến

4. Về phát triển kinh tế:

Là xã nông nghiệp thuần nông chủ yếu cây lúa, sen canh sản xuất vùng rau, củ quả quả sạch trong nhà lưới theo mô hình Viegap và nuôi cá lồng trên sông Thái Bình.

Sự phát triển mạnh mẽ và hội nhập nhanh chóng của xã, đã tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương đóng góp tỉ trọng lớn trong GDP chung của thành phố. Trong cơ cấu kinh tế chung của xã, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Xã đã quy hoạch xây dựng được 3 điểm chợ dân sinh, với khoảng 320 hộ kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Xã An Thượng có 13 công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn xã đã và đang hoàn thành một số tuyến đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.