Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã An Thượng - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đảng ủy - Xã An Thượng

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1975, Bí thư Đảng ủy xã;

- Đồng chí: Đỗ Văn Nghiêm, sinh năm 1970, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã;

- Đồng chí: Vũ Văn Bắc, sinh năm 1969, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã;

- Đồng chí: Bùi Quang Tuyến, sinh năm 1964, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hanh, sinh năm 1974, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã.