Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã An Thượng - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Di tích, danh thắng - Xã An Thượng

Theo những ghi chép trong lịch sử, Trần Xuân Yến quê ở thôn Tiền, xã An Châu là người tài đức vẹn toàn, học cao hiểu rộng, giàu lòng hiếu nghĩa. Năm Bảo Thái thứ 2 (1721), khi 33 tuổi ông đậu Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, làm quan tới chức Tế tửu Quốc Tử giám. Khi ông mất, nhà vua cho mang thi hài về quê hương chôn cất, dựng đền phụng thờ.


Di tích đền thờ và lăng mộ Trần Xuân Yến đã được UBND tỉnh xếp hạng năm 2005. Nơi đây còn bảo lưu nhiều hiện vật bằng đá có giá trị.​