CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
17/01/2024 09:07:02

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã An Thượng tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và phong trào thi đua yêu nước năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 

   Chiều ngày 16/1/2024, Đảng bộ, chính quyền xã An Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

          Về dự chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy, Thường vụ phụ trách cụm. Đ/c Lê Thị Mỹ Phương, Thành ủy viên, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy, thành ủy viên theo dõi đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, các tập thể cá nhân được nhận giấy khen.

 Năm 2023 dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp đảng uỷ, sự điều hành đồng bộ của chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn toàn xã, công tác xây dựng đảng, chính quyền năm 2023 đã đạt được những kết quả rất khả quan: Tổng giá trị sản xuất đạt 441 tỷ 263 triệu, Trong đó: Nông nghiệp đạt 116 tỷ 282 triệu, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 158 tỷ 540 triệu, Dịch vụ đạt 166 tỷ, 441 triệu. Thu ngân sách đạt 17 tỷ 956 triệu. Về quản lý đất đai, xử lý cơ bản xong các vi phạm theo kết luận thanh tra số 472 và số 21 của thanh tra TP: Vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông thôn, xóm, Về GTTL, triển khai kế hoạch PCTT, TKCN năm 2023, Công tác VSMT, các KDC, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn được đảm bảo. Về VHXH: Tuyên truyền sâu rộng các sự kiện của đất nước, các ngày lễ, tết, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, duy trì và giữ vững danh hiệu 8/8 làng văn hoá, Ba cấp trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2022 - 2023, Công tác chính sách, thực hiện chi trả và quyết toán trợ cấp thường xuyên đến các đối tượng đúng đủ và kịp thời. Về YT, DS, KHHGĐ: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho chị em trong độ tuổi có thai, tập trung các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch đau mắt đỏ. Về Quốc phòng: làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tổ chức giao quân năm 2023 đủ chỉ tiêu, Lĩnh vực công an: đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện đề án 06 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu nhận định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công tác tuyên giáo: Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh uỷ và thành uỷ. Công tác xây dựng đảng; Chỉ đạo các chi bộ tổng kết công tác xây dựng đảng và phân tích chất lượng đảng viên năm 2023. Công tác kiểm tra giám sát: Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của BCH đảng bộ và uỷ ban kiểm tra đã đề ra. Công tác dân vận, tôn giáo: Tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành các chủ chương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Công tác HĐND xã: Từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp, cụ thể hoá Nghị quyết của đảng bộ xã đề ra, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo theo luật, xây dựng chương trình giám sát theo quy định. UBND xã: Cụ thể hoá các Nghị quyết của đảng uỷ và HĐND xã, từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. MTTQ và các đoàn thể chính trị: Hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’. Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác xây dựng đảng, chính quyền năm 2023, vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn chậm so với kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát có việc chưa quyết liệt, vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng. Chất lượng sinh hoạt ở 1 số chi bộ còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt và học Nghị quyết chưa cao. Các đại biểu thảo luận, thống nhất và đưa ra những giải pháp về mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2024 như sau: Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất năm 2024 đảm bảo kịp thời vụ và hợp đồng đánh bắt diệt chuột bảo vệ cây lúa, tăng cường quản lý đất đai từ xã đến cơ sở. Chủ động các phương án PCTT. Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, tiếp tục lập lại trật tự quảng cáo, thực hiện có hiệu quả phong trào ‘’TDĐKXDĐSVH, thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với NCC, hộ nghèo, triển khai tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời sử lý các vụ việc nảy sinh, quản lý tốt quân dự bị động viên, thực hiện huấn luyện dân quân tự vệ đúng quy định, quản lý nguồn tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Nâng công tác kiểm tra giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời kiểm tra, xử lý tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND xã, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhân dân. Phấn đấu giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, xoá bỏ quảng cáo bẩn.

.Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền năm 2023 đã tặng thưởng cho 03 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, tặng cho 16 tập thể 24 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo TP. Đ/c Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy, Thường vụ phụ trách cụm, phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, chính quyền năm 2023. xã An nhà cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đồng thời Đ/c cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần nghiêm túc, tích cực khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đề nghị BCH Đảng bộ xã tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của thành ủy, Nghị quyết Đảng bộ xã phù hợp với tình hình thực tế; đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; tăng cường xây dựng Đảng.

Tiếp thu ý kiến Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, BT đảng uỷ xã đã phát biểu tiếp thu, trả lời và làm rõ những ý thảo luận của các đại biểu, đồng thời Đ/c giao cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, các ngành chức năng UBND xã, các đoàn thể chính trị, các tổ chức XH, các đơn vị sự nghiệp, các thôn KDC căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và từng bước tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Thay mặt cho lãnh đạo UBND xã Đ/c Nguyễn Văn Hiệu Phó BT, Chủ tịch UB ND xã, Chủ tịch hội Đồng TĐKT lên phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đã thành công tốt đẹp.

 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 18:58:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0