LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 28/8/2023 đến 01/9/2023)
27/08/2023 04:00:27

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ 28/8/2023 đến 01/9/2023)


Thứ/ ngày

Nội dung công việc

Lãnh đạo UBND

Bộ phận liên quan

Thứ Hai

(28/8/2023)

SÁNG

Dự “HN đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân KDC 1”

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Ba

(29/8/2023)

SÁNG

Dự “HN đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân thôn Trác Châu”

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Tư

(30/8/2023)

SÁNG

Dự “HN đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân thôn Trà Tân”

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Năm

(31/8/2023)

SÁNG

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Sáu

(01/9/2023)

SÁNG

Nghỉ lễ

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Nghỉ lễ

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/cTuyến

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 19:53:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 29,899