LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 22/01/2024 đến 26/01/2024)
23/01/2024 10:22:58

Thứ/ ngày

Buổi

Đ.c Nguyễn Văn Hiệu

Chủ tịch UBND

Đ.c Bùi Quang Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

Đ.c Nguyễn Văn Hanh

Phó Chủ tịch UBND

Thứ Hai

(22/01/2024)

Sáng

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Chiều

Dự Hội nghị trao quà Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, cận nghèo

Dự Hội nghị trao quà Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, cận nghèo

Trực một cửa

Thứ Ba

(23/01/2024)

Sáng

Trực cơ quan

Dự HN triển khai KH chấn chỉnh đô thị

Dự HN triển khai KH tổ chức lễ hội

Chiều

Dự HN trực tuyến họp triển khai NĐ 138

Trực 1 cửa

Dự HN trực tuyến họp triển khai NĐ 138

Thứ Tư

(24/01/2024)

Sáng

Trực cơ quan

Kiểm tra cơ sở

Trực 1 cửa

Chiều

Họp HN trực tuyến TP về nhiệm vụ KSTTHC tại TP

Họp HN trực tuyến TP về nhiệm vụ KSTTHC tại TP

Trực 1 cửa

Thứ Năm

(25/01/2024)

Sáng

Trực tiếp dân

Trực cơ quan

Trực 1 cửa

Chiều

Trực tiếp dân

Trực 1 cửa

Trực cơ quan

Thứ Sáu

(26/01/2024)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Chiều

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 19:14:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0