LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 06/10/2023 đến 10/11/2023)
06/11/2023 04:27:01

Thứ/ ngày

Buổi

Đ.c Nguyễn Văn Hiệu

Chủ tịch UBND

Đ.c Bùi Quang Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

Đ.c Nguyễn Văn Hanh

Phó Chủ tịch UBND

Thứ Hai

(06/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Chiều

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Thứ Ba

(07/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Họp chi bộ

Chiều

Trực cơ quan

Họp chi bộ

Họp Đảng ủy

Thứ Tư

(08/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Chiều

Họp HĐNVQS

Họp HĐNVQS

Họp HĐNVQS

Thứ Năm

(09/11/2023)

Sáng

Trực tiếp dân,

trực tiếp dân

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Chiều

Trực một cửa,

Trực tiếp dân

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Thứ Sáu

(10/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Chiều

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 19:49:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 29,899