LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023)
16/10/2023 10:40:04

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023)

Thứ/ ngày

Nội dung công việc

Lãnh đạo UBND

Bộ phận liên quan

Thứ Hai

(16/10/2023)

SÁNG

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Ba

(17/10/2023)

SÁNG

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Họp HN lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Tư

(18/10/2023)

SÁNG

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Năm

(19/10/2023)

SÁNG

Đ.c Hanh: Tập huấn nghiệp vụ xử lý VPHC tại KS Đồng Xanh.

Đ.c Hiệu, Đ.c Tuyến trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

Thứ Sáu

(20/10/2023)

SÁNG

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/c Tuyến

CHIỀU

Trực cơ quan

- Đ/c Hiệu

- Đ/c Hanh

- Đ/cTuyến

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 18:42:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0