LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023)
20/11/2023 08:00:57

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023)

Thứ/ ngày

Buổi

Đ.c Nguyễn Văn Hiệu

Chủ tịch UBND

Đ.c Bùi Quang Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

Đ.c Nguyễn Văn Hanh

Phó Chủ tịch UBND

Thứ Hai

(20/11/2023)

Sáng

Chúc mừng ngày NGVN 20-11 tai các nhà trường

Trực một cửa

Chúc mừng ngày NGVN 20-11 tai các nhà trường

Chiều

Trực cơ quan

Trực một cửa

Làm việc Tiểu ban rà soát hộ nghèo thôn Trà Tân

Thứ Ba

(21/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Chiều

Trực cơ quan

Trực một cửa

Kiểm tra trật tự xây dựng tại cơ sở

Thứ Tư

(22/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Tập huấn HN bình đẳng giới tại TP

Chiều

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND xã

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBHĐND xã

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBHĐND xã

Thứ Năm

(23/11/2023)

Sáng

Trực tiếp dân,

trực tiếp dân

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Chiều

Họp HN đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm

Họp HN đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm

Họp HN đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm

Thứ Sáu

(24/11/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Chiều

Trực cơ quan

Trực một cửa

Trực cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1948
Trước & đúng hạn: 1948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 00:20:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 29,159