CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sáng ngày 05/10/2023, xã An Thượng tổ chức đưa vào sử dụng nhà làm việc mới cho Bộ phận “ Một cửa"
21/10/2023 09:01:39

Phương châm hoạt động của Bộ phận "một cửa" là “Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn”

Sáng ngày 05/10/2023, xã An Thượng tổ chức đưa vào sử dụng nhà làm việc mới cho Bộ phận “ Một cửa"Công trình được khởi công từ tháng 5/2023, đến nay đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận "một cửa", xã An Thượng đã rà soát, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả .Các thủ tục hành chính thực hiện theo phương án “4 tại chỗ”: tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết quả.   Phương châm hoạt động của Bộ phận "một cửa" là “Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn” và “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính”.
 
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận "một cửa" sẽ là cơ sở để bình xét thi đua cuối năm đối với từng cá nhân.  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1948
Trước & đúng hạn: 1948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 00:17:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 29,159