LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ (Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023)
23/10/2023 09:20:08

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

(Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023)

Thứ/ ngày

Buổi

Đ.c Nguyễn Văn Hiệu

Chủ tịch UBND

Đ.c Bùi Quang Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

Đ.c Nguyễn Văn Hanh

Phó Chủ tịch UBND

Thứ Hai

(23/10/2023)

Sáng

TR

Trực cơ quan

Trực một cửa

Kiểm tra PCCC

Chiều

Họp với Ban hộ tự chùa Kim Lô

Họp với Ban hộ tự chùa Kim Lô

Kiểm tra PCCC

Thứ Ba

(24/10/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Thực tế tại cơ sở thôn

Kiểm tra PCCC

Chiều

Trực cơ quan

Thực tế tại cơ sở thôn

Kiểm tra PCCC

Thứ Tư

(25/10/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực một cửa

Kiểm tra PCCC

Chiều

Họp tuyển quân 2024 tại Thành đội

Trực một cửa

Kiểm tra PCCC

Thứ Năm

(26/10/2023)

Sáng

Trực tiếp dân

Trực một cửa

Kiểm tra PCCC

Chiều

Trực tiếp dân

Trực một cửa

Kiểm tra PCCC

Thứ Sáu

(27/10/2023)

Sáng

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Chiều

Trực cơ quan

Trực cơ quan

Trực một cửa

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 19:23:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0